fbpx

Jak nie płacić opłaty recyklingowej?Osoby przyjeżdżające z zagranicy do Polski na stałe mają prawo do przywozu bez podatków (akcyza, cło, VAT) swojego mienia – mienie przesiedleńcze. Wśród rzeczy mogą być również pojazdy (samochody, motocykle i inne). A jeśli są to samochody osobowe do 3,5 t to od 1 stycznia 2006 do 31 stycznia 2015 ich przywóz podlega opłacie recyklingowej – 500 zł.

W pewnych sytuacjach można jednak nie płacić opłaty recyklingowej.

Reprezentowaliśmy osobę, która przywiozła swój samochód kupiony i używany przez nią od roku 1997. Okazało się wtedy, że na podstawie pisma Ministerstwa Środowiska „W przypadku gdy pojazd posiada status mienia przesiedleńczego i jego wprowadzający posiada dokument zakupu potwierdzający wewnątrzwspólnotowe nabycie przed 31 grudnia 2005 należy uznać, że opłata w wysokości 500 zł nie ma zastosowania.” Osoba ta ma prawo do zwolnienia i może nie płacić opłaty recyklingowej.

O ile status mienia przesiedleńczego było dość łatwo uzyskać o tyle w tym przypadku problematyczne było uzyskanie dokumentu zakupu, o którym mowa w powyższym cytacie. Okazało się, że mimo iż pojazd był zarejestrowany w Niemczech na naszą klientkę w roku 1997 to dowód rejestracyjny nie był wystarczający. Dopiero po dłuższych poszukiwaniach udało się odnaleźć umowę sprzed ponad 15 lat, która była podstawą do zaoszczędzenia 500 zł.

Odpowiedź na pytanie: „Jak nie płacić opłaty recyklingowej?” jest więc dość prosta – trzeba pamiętać o pilnowaniu (posiadaniu) dokumentów kupna-sprzedaży (tu: potwierdzających nabycie wewnątrzwspólnotowe przed 31 grudnia 2005 w postaci umowy kupna).

Obecnie (od 1 stycznia 2016) wszystkie osoby prywatne i przedsiębiorcy kupujący samochody osobowe z zagranicy  nie muszą płacić opłaty recyklingowej.

Poniżej przepisy ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska:

Regulacje prawne dotyczące opłaty recyklingowej

Z dniem 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana stanu prawnego w zakresie opłaty recyklingowej – opłata ta została zniesiona na mocy ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 933). Oznacza to, że dla pojazdów, które zostały wprowadzone na teren kraju po dniu 1 stycznia 2016 r., nie ma obowiązku wnoszenia opłaty recyklingowej.

Uwaga! Dla pojazdów wprowadzonych na teren kraju do końca 2015 r. opłata recyklingowa nadal jest wymagana na zasadach obowiązujących do końca 2015 r. i dotyczy osób fizycznych i przedsiębiorców (zgodnie z art. 9 ww. ustawy z dnia 27 maja 2015 r.).

Dla oceny, czy w odniesieniu do danego pojazdu jest czy nie jest wymagana opłata recyklingowa, kluczowe znaczenie ma dzień wprowadzenia pojazdu na teren kraju. Za dzień wprowadzenia pojazdu na teren kraju uważa się dzień dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju – w przypadku importu lub dzień wystawienia faktury albo przywozu pojazdu – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać szybką bezpłatną wycenę usługi rejestracji samochodu z zagranicy.

Gratis! Po wypełnieniu formularza otrzymasz raport
„7 dokumentów niezbędnych do zarejestrowania samochodu z zagranicy”

  • Co musi znaleźć się w umowie?
  • Co zrobić kiedy nie masz tablic rejestracyjnych?
  • Do kiedy musisz zgłosić samochód w urzędzie celnym?
  • Który druk VAT należy wypełnić?
  • Kto płaci opłatę recyklingową?
  • Czy to prawda, że nie trzeba robić tłumaczeń przysięgłych?
  • Czy musisz robić badanie techniczne skoro zagraniczne jest ważne?
  • Jak pojechać na badania techniczne gdy nie masz ważnych badań lub dokumentów?