fbpx
Kary za brak zarejestrowania pojazdu w terminie

Nowe Przepisy dotyczące Rejestracji Pojazdów w Polsce – Co się zmienia?

 

Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące rejestracji pojazdów. Przepisy te wprowadzają obowiązek rejestracji zakupionego pojazdu, nie będzie już możliwości zgłoszenia nabycia.

 

Właściciel pojazdu musi złożyć wniosek o rejestrację w terminie 30 dni od:

  • Nabycia pojazdu na terenie Polski,

  • Dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego spoza UE – czyli od wykonania odprawy celnej w Polsce

  • Sprowadzenia pojazdu z państwa członkowskiego UE

W przypadku nabycia pojazdu drogą spadku, termin ten liczy się od daty prawomocnego orzeczenia sądu lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W lepszej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy zajmują się handlem samochodami, mają oni aż 90 dni na zarejestrowanie pojazdu od daty zakupu.

Jeżeli sprzedasz samochód, nie rejestrując go na siebie, przed upływem 30 dni od daty zakupu, nie musisz zgłaszać nabycia. W takim przypadku zgłaszasz tylko zbycie pojazdu.

 

Gdy sprzedasz samochód wciąż masz 30 dni na zgłoszenie tego faktu w urzędzie, tutaj się nic nie zmieniło.

 

Kara Pieniężna za Nieprzestrzeganie Terminów:

Nowe przepisy przewidują nowe kary pieniężne dla właścicieli pojazdów, którzy nie spełniają wymogów terminowych:

Za nie dotrzymanie terminu zarejestrowania samochodu do 30 dni od daty zakupu, właściciel zapłaci karę w wysokości 500zł, w przypadku przedsiębiorców kara wyniesie 1000zł.

Jeśli właściciel nie zarejestruje pojazdu w terminie 180 dni, kara wynosi 1000 zł (termin 30 dni) lub 2000 zł (termin 90 dni dla przedsiębiorców).

Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu w wyznaczonym terminie karane jest kwotą 250 zł.