fbpx

podatek vat-23 od samochodu sprowadzonego z zagranicyKupując samochód za granicą – na fakturę i bez podatku VAT trzeba ten podatek zapłacić w Polsce. Obliczenie podatku nie jest skomplikowane, trzeba jednak zwrócić uwagę na datę kursu waluty.
Do urzędu skarbowego składamy deklarację VAT-23 czyli informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu.

Składają ją głównie przedsiębiorcy – firmy kupujące nowe lub używane środki transportu (samochody, naczepy, ciągniki samochodowe i inne pojazdy), ale także osoby prywatne, które są zwolnione z podatku VAT za granicą. Niestety podatek trzeba zapłacić  w Polsce – do swojego urzędu skarbowego – na konto VAT w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.


Obliczenie podatku nie jest skomplikowane.

Będziesz potrzebował:

 1. dowód zakupu (rachunek, faktura, …
 2. kurs waluty rachunku z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury,
 3. kurs waluty z dnia przekroczenia granicy (w przypadku samochodu osobowego),
 4. kalkulator.

Obliczenie składa się z dwóch etapów:

I Obliczenie podstawy opodatkowania

II Wyliczenie należnego podatku VAT

 

ad. I OBLICZENIE PODSTAWY

Podstawę opodatkowania wyliczamy mnożąc cenę kupna (z faktury) przez kurs waluty.
Następnie zaokrąglamy do pełnych złotych wg ogólnie znanych zasad matematycznych.
Do ceny zakupu pojazdu doliczamy wszelkie koszty związane z prowizją (np. pośrednika), transportem i ubezpieczeniem do nas. A więc także wszelkie koszty pośrednie nabycia, również akcyza.

PORADY:

 • W rachunkowości zaokrąglanie kwot do pełnych złotych polega na tym, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa do pełnych złotych.
 • Kurs łatwo obliczyć na stronie waluty.onet.pl za pomocą bardzo prostego kalkulatora
 • WAŻNE: tak jak było napisane wyżej bierzesz kurs z dnia poprzedzającego dzień zakupu na fakturze.
 • Zdarza się, że zagraniczni dealerzy sprzedając samochody bez VAT zatrzymują należny VAT w depozycie i oddają go dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wpłacenia VAT w Polsce.

Przykład:

Kupiłeś ciągnik samochodowy albo samochód osobowy Mercedes-Benz za 31 000 EURO.
Data kupna na fakturze to 25 styczeń 2011.

Obliczasz:
31 000 euro x 3.8765 zł (kurs euro z dnia 24 styczeń 2011) = 120 171.5 zł

Zaokrąglasz do pełnych złotych  na 120 172 zł (na końcu jest 50 groszy więc zaokrąglasz w górę).

W kalkulatorze onet.pl wystarczy, że wpiszesz całą kwotę zakupu i wybierzesz na jaki dzień ma być obliczone i odczytać wynik a potem tylko zaokrąglić.

Czyli cena zakupu (podstawa do obliczenia podatku) to 120 172 zł.

II Wyliczenie podatku VAT

Mając podstawę mnożymy ją przez należny podatek – zwykle 23% (od 1 styczeń 2011) i zaokrąglamy do pełnych złotych.

Przykład:

Samochód ciężarowy – nie podlegający akcyzie:

120 172 zł x 23% = 27 639,56 zł co po zaokrągleniu daje 27 640 zł.

Samochód osobowy – podlegający akcyzie:

w tym przypadku musimy do podstawy z punktu I doliczyć podatek akcyzowy, który należy zapłacić do urzędu celnego i od tak obliczonej podstawy naliczamy 23% podatku VAT.

 

Wyliczoną kwotę podatku VAT wpłacamy w terminie 14 dni od dnia zakupu na konto VAT swojego urzędu skarbowego. Do urzędu skarbowego składamy jednocześnie informację VAT-23 wraz z kopiami:

 1. rachunek/faktura,
 2. dowód rejestracyjny pojazdu,
 3. dowód wpłaty podatku,
 4. tłumaczenia przysięgłe obcojęzycznych dokumentów (jeżeli urząd ich wymaga).

 

Wątek historyczny:

 1. od roku 2015 urzędy nie wydają zaświadczeń VAT-25, poniżej opis tego jak „drzewiej” bywało:
  Po maksymalnie tygodniu (w zależności od urzędu może to być np. 1 godzina jak w Namysłowie czy jeden dzień jak w Wołowie lub tydzień jak we Wrocławiu-Krzyki) zgłaszamy się do urzędu po zaświadczenie o zapłacie VAT czyli druk VAT-25. Deklaracja VAT-25 była kiedyś niezbędna do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Od roku 2015 rejestrujemy samochody bez zaświadczenia VAT-25 ;)
 2. do roku 2016 nie ma już opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł, którą doliczało się do podstawy w przypadku przywozu samochodów do 3,5 t DMC

Szersze informacje dla użytkowników zaawansowanych w nomenklaturze podatkowej są dość przystępnie podane tutaj.

 

Jeżeli nie chcesz zajmować się wyliczeniami i składaniem dokumentów w urzędach – skontaktuj się z nami – zrobimy to za Ciebie!