fbpx

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Wydział KomunikacjiZdarza się, że ktoś jest zameldowany w Olsztynie na Mazurach a mieszka we Wrocławiu. Okazuje się, że urzędy komunikacji różnie podchodzą do tej sytuacji. Jedne czytają literalnie prawo o ruchu drogowym gdzie jest napisane, że pojazd rejestruje Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, inne zaś za miejsce zamieszkania uznają

miejsce zameldowania i wymagają potwierdzenia o zameldowaniu stałym bądź czasowym.

Jak zarejestrować samochód na adres zamieszkania?

Ważne w tych przepychankach jest jak konkretny urząd rozumie pojęcie miejsce zamieszkania otóż zgodnie z rozdziałem II kodeksu cywilnego

art.  25 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Dodatkowo art. 28 kodeksu cywilnego mówi, że

Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Z naszej praktyki wynika, że mimo powyższych zapisów ich interpretacja może być zupełnie inna.

Urząd komunikacji w Grodzisku Mazowieckim uważa, że w przypadku osoby mieszkającej pod danym adresem wystarczy jej pisemne oświadczenie na podstawie art. 233 o konsekwencjach składania fałszywych zeznań oraz powyższego art. 25  i 28 kodeksu cywilnego by zarejestrować pojazd na adresie zamieszkania. Podobne podejście ma urząd we Wrocławiu.

Niestety Urząd Komunikacji w Pruszkowie ma ODMIENNĄ interpretację powyższych przepisów i wymaga potwierdzenia zameldowania lub akt własności mieszkania czy domu. Osoba, która wynajmuje mieszkanie/dom w tym powiecie nie zarejestruje samochodu pod adresem zamieszkania. Musi jechać tam gdzie jest zameldowana i tam załatwić tą sprawę.

PODSUMOWANIE

  1. Jak to zwykle w Polce bywa co kraj to obyczaj i wolność Tomku w swoim domku. Czyli to czy uda Ci się zarejestrować pojazd na adres zamieszkania zależy od indywidualnego podejścia do tej sprawy konkretnego urzędu komunikacji. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia zawsze pozostaje droga odwoławcza poprzez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO).
  2. Pobierz wzór oświadczenia o zamieszkaniu, które możesz złożyć w swoim urzędzie.
  3. W razie problemów skontaktuj się z nami – pomożemy!