fbpx

Pan Grzegorz miał dość skomplikowaną sytuację.

Kilka lat temu sprowadził z zagranicy i zarejestrował samochód w Polsce. Przed rejestracją zapłacił akcyzę w urzędzie celnym, opłacił recykling i otrzymał zaświadczenie VAT-25 ze swojego urzędu skarbowego.

Po jakimś czasie w związku z pracą poza Polską zabrał samochód ze sobą. Wiązało się to w jego przypadku z wyrejestrowaniem pojazdu w polskim urzędzie komunikacji. Urząd zabrał polskie tablice i dowód rejestracyjny oraz wydał pisemną decyzję o wyrejestrowaniu.

Samochód został zarejestrowany na dane Grzegorza w Unii Europejskiej.

Obecnie Grzesiek zdecydował się na powrót do Polski i potrzebna była ponowna rejestracja samochodu w Polsce, w swoim starostwie powiatowym.

 

Pojawił się problem ponieważ część osób w urzędach twierdziła, że trzeba będzie ponownie zgłosić się do urzędu celnego i skarbowego i uzyskać zaświadczenia. Czyli, że nie trzeba płacić podatków ale trzeba wystąpić do urzędu celnego i skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, że nie trzeba płacić akcyzy i VAT bo już była zapłacona kilka lat temu.

Po konsultacjach i przeszukaniu ustawy i rozporządzenia o rejestracji pojazdów okazało się, że urzędnicy byli w błędzie.

Zgodnie z przepisami ponowna rejestracja samochodu w Polsce, w przypadku auta sprowadzonego z zagranicy, wymaga tylko załączenia do wniosku o rejestrację dokumentów zgodnych z poniższą listą:

1) dowód własności pojazdu, (umowa sprzedaży, darowizny, użyczenia…)

2) polska karta pojazdu, jeżeli była wydana;

3) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;

4) dowód rejestracyjny wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym.

5) zagraniczne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o przyczynie ich braku.

Powtórna rejestracja samochodu za Ciebie

  • Jeżeli nie wiesz jak się zabrać za ponowną rejestrację kupionego samochodu,
  • Jeżeli nie masz czasu na załatwianie tej sprawy w urzędzie komunikacji,
  • Jeżeli nie chcesz udowadniać urzędnikowi, że na prawdę nie potrzebna jest akcyza, VAT-25,

to zamów teraz usługę ponownej rejestracji samochodu w Twoim urzędzie komunikacji.