fbpx

W roku 202o pojawiły się dwie nowe stawki akcyzy dla niektórych pojazdów a część pojazdów została zwolniona z akcyzy.

Dodatkowo wprowadzono też wymóg uzyskiwania zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy, które jest potem wymagane przy rejestracji pojazdu.

Według przepisów

Art. 109a. pod. akcyz.

Zwolnienie od akcyzy niektórych kategorii samochodów

 
 
 
1.
Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy pod warunkiem, że podmiot ten przedstawi dokumentację potwierdzającą, iż pojazd, którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem elektrycznym lub pojazdem napędzanym wodorem.
 
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
12) pojazd elektryczny – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;
 
Stawka akcyzy od najwyższej do najniższej na samochody osobowe wynosi:

 
 
 
1) 18,6 % podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych;
 
1a) 9,3% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych:
a) o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych,
b) stanowiących pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U.z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284) o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych;
 
1b) 1,55% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej;
 
2) 3,1 % podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych.

 

Twoja firma lub Ty macie pojazd z zagranicy, który podlega akcyzie ale nie masz głowy do wypełniania i składania deklaracji?

Nie wiesz jak obliczyć podatek akcyzowy i gdzie oraz jak złożyć deklarację AKCUS?

Zostań w domu i zleć online uzyskanie zaświadczenia niezbędnego do rejestracji pojazdu w Polsce.

TAK! CHCĘ UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O ZAPŁACIE AKCYZY

(KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO FORMULARZA)