fbpx

Biuro tłumaczeń dokumentów samochodu z zagranicySprowadzając samochód zarejestrowany za granicą dostajesz zagraniczny dowód rejestracyjny i zagraniczną umowę kupna sprzedaży.
Niektóre dane w niemieckim, francuskim, belgijskim czy pochodzącym z innego kraju dowodzie rejestracyjnym są stałe i wiadomo o co chodzi np. nr rejestracyjny, nr nadwozia (VIN) czy data pierwszej rejestracji.

Część dokumentów jest wydawana na podstawie unijnych przepisów i zamiast opisu np. data pierwszej rejestracji jest tylko kod B.

Umowy kupna sprzedaży są wystawiane w obcym języku, po polsku lub są wersje dwujęzyczne np. polsko – niemiecka

Czy naprawdę potrzebne są tłumaczenia dokumentów samochodu z zagranicy?

Mieszkamy w Polsce i nie każdy zna perfekcyjnie język obcy. W przypadku rejestracji pojazdu pochodzącego z zagranicy urzędnik dokonujący weryfikacji musi wiedzieć co dokładnie zawarte jest w umowie kupna lub rachunku zakupu pojazdu. Często znajdują się tam warunki dodatkowe np. pojazd do momentu zapłaty jest własnością sprzedawcy lub pojazd po wypadku. W dowodach rejestracyjnych z kolei znajdują się jakieś zapiski w uwagach a badania techniczne np. z Holandii lub Anglii nie są ujednolicone i nie są wbijane w dowód rejestracyjny tak jak w Polsce.

Mając to na uwadze do urzędu obowiązkowo trzeba przynieść tłumaczenie przysięgłe zagranicznych dokumentów. Tłumacz przysięgły jako osoba z uprawnieniami Ministra Sprawiedliwości lub właściwy konsul tłumaczy dokument na język polski i to tłumaczenie jest dzięki temu uznane przez urzędy komunikacji.

Przepisy regulujące obowiązek przedstawienia tłumaczeń:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

§5.1 Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Jakie dokumenty pojazdu trzeba tłumaczyć:

  • dowód rejestracyjny (jeżeli jest kilku częściowy to jego wszystkie części),
  • umowę kupna (jeżeli jest dwujęzyczna to w zależności od urzędu może być wymagane poświadczenie przez tłumacza przysięgłego, że treść polska jest zgodna z treścią zagraniczną),
  • fakturę lub rachunek,
  • dowód złomowania pojazdu (jeśli pojazd brak udział w kolizji i został całkowicie zniszczony,
  • inne w zależności od sytuacji i wymagań urzędu komunikacji, celnego czy innego.

Zamów tłumaczenia przysięgłe lub zwykłe

odwiedzając nas osobiście lub przesyłając dokumenty mail’em na adres biuro@multitlumacz.pl.

Nasze biuro tłumaczeń realizuje większość zleceń z dnia na dzień.
W razie pytań prosimy o kontakt.