fbpx
Zobacz jak wygląda wniosek o rejestrację pojazdu

Wniosek o rejestrację pojazdu

Musisz  go wypełnić zawsze jeżeli chcesz zarejestrować samochód w wydziale komunikacji, bez znaczenia czy jest to samochód nowy, używany, czy sprowadzony z zagranicy. Przed wizytą w urzędzie warto przygotować się i zapoznać z tym jak wygląda wniosek o rejestrację pojazdu oraz jakie będziemy potrzebować dane by go prawidłowo wypełnić.

Wygląd wniosku o rejestrację pojazdu został ustalony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów mimo tego może się różnić w zależności od urzędu pójdziemy załatwić formalności. Każdy powiat może mieć swój druk stworzony w oparciu o ustawowy wzór wniosku o rejestrację pojazdu. Przed wizytą w urzędzie polecam znaleźć na oficjalnej stronie internetowej urzędu komunikacji by go wcześniej wypełnić. Po wejściu na witrynę urzędu najprostszym sposobem będzie wpisanie w wyszukiwarce frazy “wniosek o rejestrację pojazdu”. W większości przypadków można go pobrać i wydrukować aby bezstresowo wypełnić go w domu przed wizytą w wydziale. Jeśli nie wiesz jak to zrobić lub nie posiadasz drukarki, nie przejmuj się – wnioski o rejestrację pojazdu są przeważnie dostępne w urzędzie, a wypełnić je można czekając w kolejce. Jeszcze prostsze rozwiązanie to zlecenie rejestracji pojazdu profesjonalistom, którzy skompletują wymagane dokumenty, wypełnią za Ciebie wniosek, dokonają stosownych opłat urzędowych, zarejestrują pojazd a potem jeszcze odbiorą dowód stały za miesiąc.

Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu?

Dane właściciela pojazdu

Wypełnianie wniosku o rejestrację pojazdu zaczynamy od wpisania danych właściciela pojazdu. Podajesz imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL w przypadku osób fizycznych. W przypadku osób prawnych (np. Spółka z o.o.) podajesz nazwę spółki, adres siedziby oraz numer REGON. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą samochód rejestrujesz na siebie jako osobę fizyczną i podajesz numer PESEL oraz adres zamieszkania a nie adres firmy. Takie dane też będziesz miał w dowodzie rejestracyjnym. Działalność gospodarcza nie ma osobowości prawnej i nie możesz zarejestrować samochodu na dane działalności.

Dane współwłaściciela pojazdu


Bardzo często zdarza się że samochód jest zakupiony przez więcej niż jednego właściciela. W takim przypadku na wniosku wpisujesz wszystkich właścicieli oraz ich dane. Najlepiej ponumerować osoby i wpisać drugiego właściciela obok danych pierwszego. Osoba, która będzie na wniosku jako pierwsza, będzie wpisana w dowodzie rejestracyjnym w polach C.1 i C.2 . Pozostali będą wpisani jako współwłaściciele w adnotacjach. Nie ma znaczenia jaką część samochodu posiada który właściciel, ani który jest wpisany jako pierwszy na umowie lub fakturze. Wszyscy są współwłaścicielami pojazdu.

Miejscowość, data i nazwa organu rejestrującego


Po prawej stronie na górze wniosku o rejestrację pojazdu podajemy miejscowość oraz datę, poniżej w polu nazwa organu rejestrującego – nazwę urzędu – np. Prezydent Miasta Wrocławia w przypadku mieszkańców miasta Wrocław, który będzie rejestrował nasz pojazd. Bardzo często ta rubryka będzie już wypełniona przez urząd. Miejscowość to miejscowość, w której znajduje się urząd np. w przypadku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wpisujemy Wrocław gdyż urząd mieści się na ulicy Kościuszki we Wrocławiu.

Wnoszę o, czyli o co się wnosi we wniosku o rejestrację pojazdu

Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu?

Kolejnym punktem jest zadeklarowanie co chcemy załatwić. Mamy tutaj kilka opcji. Przy samochodach zarejestrowanych w kraju najczęściej wnosimy o rejestrację pojazdu oraz zgłaszamy nabycie (chyba że nabycie zgłosiłeś wcześniej np. przez Internet). Przy samochodach sprowadzonych z zagranicy nie zgłaszamy nabycia. Może być też opcja że wnosimy o czasową rejestrację pojazdu (np. w celu wykonania badania technicznego lub wywozu za granicę). Opcje których nie wybieramy należy skreślić, zostawiając tylko to co chcemy zrobić. Możemy też wnosić o wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego kradzieży lub złomowania. Jeżeli sprzedałeś pojazd zawiadamiasz o zbyciu – nie wnosisz o wyrejestrowanie.

Dane pojazdu

 

Po wybraniu celu wizyty w urzędzie następnym etapem wypełniania wniosku o rejestrację pojazdu jest podanie jego podstawowych danych pojazdu. Dane te znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym lub w badaniu technicznym (w przypadku rejestracji samochodu z zagranicy w dowodzie rejestracyjnym może nie być wszystkich potrzebnych danych). 

 

 • Rodzaj pojazdu i przeznaczenie to np. samochód osobowy, samochód ciężarowy. 

 • W drugim punkcie wpisujemy markę, typ i model samochodu. Te dane również bierzemy z dowodu rejestracyjnego. Wpisujemy np. Volkswagen Golf. 

 • Numer VIN znajduje się na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego w polu E. Pole E znajdziemy zarówno w polskich dowodach rejestracyjnych jak i w unijnych. Numer ten zawiera przeważnie 17 znaków – są od tego wyjątki. 

 • Punkt 5 to dotychczasowy numer rejestracyjny, polski lub zagraniczny. Może się zdarzyć że w przypadku sprowadzenia samochodu z zagranicy nie będziesz znał starego numeru rejestracyjnego lub rejestrujesz samochód nowy. Wtedy nie wypełniasz tego pola. 

 • Pole z numerem karty pojazdu to relikt przeszłości. Od 4 września 2022 w Polsce karty pojazdu nie obowiązują więc to pole pozostawiasz puste. 

 • Pole z datą sprowadzenia samochodu z terytorium członkowskiego UE wypełniasz tylko w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy a konkretnie z UE. Podajesz tutaj datę faktycznego przyjazdu do Polski, nie datę podpisania umowy. 

 • Datę nabycia podajesz tylko w przypadku samochodu zakupionego w Polsce. W przypadku samochodów sprowadzonych, nie zgłaszasz nabycia.

Załączniki do rejestracji pojazdu

Wypisz wszystkie załączniki

W rubryce z załącznikami wymieniasz wszystkie dokumenty które składasz w celu rejestracji pojazdu.

 

Najczęściej spotykane dokumenty to:

 • dowód rejestracyjny, 

 • dokument przeniesienia własności – w przypadku umowy podajesz datę zawarcia np: umowa z dnia 01.01.2022, w przypadku faktury podajesz jej numer np. Faktura nr 01/02/03,

 • pełnomocnictwo – jeśli rejestrujesz pojazd za kogoś,

 • tablice rejestracyjne,

 • świadectwo zgodności – CoC oraz zaświadczenie o danych – pojazdy nowe,

 • potwierdzenie zapłaty akcyzy/ potwierdzenie opłat celnych – jeśli samochód jest sprowadzony z zagranicy.

Pod załącznikami możemy wnioskować o:

 1. Zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Możliwe jest to tylko wtedy, jeśli posiadasz polskie tablice z gwiazdkami unijnymi, które są w dobrym stanie. Jeśli chcemy zachować dotychczasowy numer rejestracyjny zaznaczasz to we wniosku lub wpisujesz pod załącznikami formułkę “wnoszę o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego” jeżeli nie ma tego zdania we wniosku.

 2. Tablice indywidualne to kolejna możliwość jaką daje nam wniosek o rejestrację samochodu – wpisujesz wyróżnik czyli wybrany indywidualny numer rejestracyjny. Koszt takich tablic to 1000 zł w przypadku samochodu a 500 zł dla motocykli i innych pojazdów mający jedną tablicę rejestracyjną, a zamówić je musisz kilka dni przed rejestracją. Oznacza to dodatkową wizytę w urzędzie. 

 3. Zmniejszone tablice rejestracyjne czyli „tablice amerykańskie” bo są takiej właśnie wielkości. Aby we wniosku o rejestrację pojazdu wnioskować o wydanie zmniejszonych tablic rejestracyjnych. musisz dodatkowo oświadczyć, że pojazd jest konstrukcyjnie przystosowany do takich tablic. Oświadczenie nieprawdy grozi nałożeniem mandatu podczas kontroli policyjnej oraz zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

 

Na dole wniosku ostatnim punktem jest podpis osoby, która rejestruje samochód w urzędzie. Nie ważne czy jesteś właścicielem pojazdu czy pełnomocnikiem. Jeśli rejestrujesz samochód z upoważnienia za kogoś innego przed podpisem piszesz skrót “z up.” co oznacza z upoważnienia.

 

Wniosek o rejestrację pojazdu możesz pobrać za darmo klikając w link
Pamiętaj aby do urzędu zabrać wszystkie dokumenty w oryginale, tablice oraz dowód osobisty.

 

Teraz już wiesz jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu. Aby zarejestrować samochód musisz tylko wybrać się do swojego urzędu czyli tam gdzie masz zameldowanie lub gdzie mieszkasz, odstać swoje w kolejce i zarejestrować samochód przy okienku.

 

Możesz też zlecić usługę rejestracji samochodu naszej firmie. Wystarczy przyjść do naszego biura, wysłać nam dokumenty kurierem lub pocztą albo zamówić usługę dojazdu po dokumenty. Sprawdzimy wszystkie dokumenty, wypełnimy za Ciebie wniosek o rejestrację pojazdu, zarejestrujemy w Twoim urzędzie komunikacji a po miesiącu odbierzemy za Ciebie dowód stały.