fbpx

Ile mam czasu na przerejestrowanie auta?

Czy auto zarejestrowane w innym mieście ale w tym samym województwie musi być przerejestrowane i ile można jeździć na rejestracji z innego miasta? Chciałbym się dowiedzieć, czy gdy kupuje samochód mam obowiązek przerejestrować go na siebie? Co się stanie gdy tego nie zrobię? Czy mogę jeździć nieprzerejestrowanym samochodem?
Z takimi pytaniami zwracają się do nas nasi klienci.

To jaki jest czas na przerejestrowanie auta

reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym.

Ustawodawca przewidział termin 30 dni od dnia nabycia czyli daty umowy sprzedaży, darowizny, faktury, rachunku czy też na przykład spadku.
Za przerejestrowanie rozumiemy tu zmianę danych w dowodzie rejestracyjnych.

Odpowiadając na powyższe pytania trzeba stwierdzić, że nie ma znaczenia czy kupiony właśnie samochód był zarejestrowany w mieście gdzie się mieszka, w innym mieście tego samego województwa, w innym województwie czy też w innym kraju.
W każdym z tych przypadków czas na przerejestrowanie auta to maksymalnie 30 dni od daty zakupu wpisanej na dokumencie.

Idąc dalej tym tropem oczywistym jest, że mamy obowiązek przerejestrowania auta na swoje dane w tym właśnie ograniczonym czasie.

Pytanie co się stanie jeśli nie przerejestruję auta i czy mogę takim samochodem jeździć pojawia się często w pytaniach do nas, czy też w pytaniach na forach o tematyce motoryzacyjnej.

Ze swojej praktyki wiem, że niezmiernie rzadko zdarzają się przypadki ukarania przez Policję mandatem za wykroczenie polegające na nie przestrzeganiu czasu na przerejestrowanie auta. Jeden raz przez naście lat trafiła do nas osoba, która miała taki mandat.

Oprócz policji innym urzędem dla którego ważne jest Prawo o ruchu drogowym jest urząd komunikacji lecz tu na obecny stan prawny nie przewidziano kar za nie przerejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni od dnia zakupu.
Pojawiły się takie projekty zmiany ustawy ale na dzień tego wpisu pozostały one na etapie projektu.

1.01.2020 NIESPODZIANKA – wprowadzono kary za nie przerejestrowanie

Po 6 latach projektów o karze za nie dotrzymanie terminu wprowadzono w życie nowe przepisy na podstawie których Starosta lub Prezydent Miasta jest ZOBOWIĄZANY do nakładania kary za:

  1. nie przerejestrowanie samochodu zarejestrowanego i sprowadzonego z UE w ciągu 30 dni od daty jego sprowadzenia do Polski,
  2. nie zgłoszenie nabycia/zbycia czyli kupna/sprzedaży pojazdu zarejestrowanego w Polsce w ciągu 30 dni od dnia nabycia/zbycia.

Policja ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny zgodnie z Prawem o ruchu drogowym.

Więcej na temat tutaj.

 

Podsumowując:
jazda takim autem jeżeli ma się ważne ubezpieczenie OC, ważne badanie techniczne i umowę kupna sprzedaży oraz prawo jazdy wydaje się nie przysparzająca więcej problemów.

Należy jednak pamiętać o innych obowiązkach:

  1. Zapłać podatek 2% od kupna auta na terenie Polski w terminie 14 dni od dnia zakupu (dotyczy pojazdów droższych niż 1000 zł przy czym bierze się pod uwagę cenę rynkową).
  2. Zapłać podatek akcyzowy w terminie 30 dni od daty przekroczenia granicy.
  3. Zgłoś się do urzędu celnego w terminie 14 dni od daty przekroczenia granicy Polski (dotyczy pojazdów podlegających akcyzie).
  4. Zgłoś nabycie/zbycie pojazdu zarejestrowane w terminie 30 dni bo możesz zapłacić karę od 200-1000 zł (obowiązuje od 1 stycznia 2020).
  5. Zarejestruj samochód sprowadzony z UE w czasie 30 dni od daty sprowadzenia bo możesz zapłacić karę od 200-1000 zł (obowiązuje od 1 stycznia 2020).

Nie masz czasu? Skontaktuj się z nami – zajmiemy się wszystkim za Ciebie.